Historiaa

 

Yhdistyksen perustaminen

 

Ylöjärven kaupungin viran- ja toimenhaltijain ammattiosaston perustava kokous on pidetty 23.3.1958.
Paikalla oli 16 viranhaltijaa ja Suomen Kunnantyöntekijäin liiton toimitsija Pauli Kunne.
Yhdistyksen ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin Kalle Rantanen ja sihteeriksi Eino Metteri.
Ilmoitus perustetusta virkailijain ja työntekijäin ammattiosastosta, joka kuuluu Suomen kuntatyöntekijäin
Liittoon lähetettiin Ylöjärven kaupunginhallitukselle 28.3.1958.

Yhdistys perustettiin, jotta saataisiin parannuksia sosiaali-, työ- ja palkka-asioissa.
Esim. yhdistyksen ensimmäisiä asioita oli huolehtia siitä, että
kouluhenkilökunta saatiin kunnan virka- ja eläkesäännön alaisuuteen. Ko. säännön
alaisuuteen kuuluivat vain virkamiehet ja osasto näkikin paljon vaivaa kouluhenkilökunnan toimien muuttamisessa viroiksi, jotka sitten täytettiin entisillä työntekijöillä.

Ensimmäinen työnantajan kanssa solmittu työehtosopimus astui voimaan v. 1960.

SAK:n julkisen alan liitot yhdistivät voimansa täysin uudeksi liitoksi, joka edustaisi koko julkista sektoria. Kunta-alan ammattiliitto KTV:llä, Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL:lla, Valtion yhteisjärjestö VTY:llä, Tulliliitolla, Vankilavirkailijain liitolla ja Merivartioliitolla oli tavoitteena liitto, joka vahvistaisi neuvotteluasemaansa myös aloilla ja yrityksissä, jotka toimivat liiketaloudellisin perustein, mutta tuottavat julkisesti rahoitettuja palveluja.

Vuoden 2006 alusta lähtien toimintansa aloitti Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL.

JHL osasto 270 kuuluu nykyään henkilöstöä kaikilta kunnallisilta sektoreilta
(koulutoimi, sosiaalitoimi ja päivähoito, terveydenhoito, vanhustenhoito, tekninen toimi ja hallinto)
jäsenistössä on edustettuna paljon erillaisia ammattiryhmiä kuten kiinteistönhoitajat,
päivähoitajat, laitosapulaiset, siivoojat, emännät, keittäjät, kanslistit ja toimistosihteerit.
Yhdistyksen kehitys on seurannut pitkälti ammattiyhdistysliikkeen kehitystä ja koska Ylöjärvi
on ollut voimakkaasti kasvava kaupunki Tampereen seudulla, jäsenten määrä on kasvanut
myös yhdistyksessä luonnollisesti. Lisäksi kunnallisten palvelujen kehittyminen valtakunnallisesti
(esim. peruskoulu v. 1976 ja päivähoidon yleistyminen) ovat osaltaan lisänneet kunnallisia työpaikkoja
aina 1980-luvulle asti.